Modulul IV: Monitorizare și evaluare

Topic 2: Evaluarea rezultatelor învățării
4.1. Monitorizarea progresului cursanților 4.3. Raportarea rezultatelor stagiului