Modulul IV: Monitorizare și evaluare

Topic 3: Raportarea rezultatelor stagiului
4.2. Evaluarea rezultatelor învățării 4.4. Evaluarea și îmbunătățirea programului de formare