Modulul IV: Monitorizare și evaluare

Topic 4: Evaluarea și îmbunătățirea programului de formare
4.3. Raportarea rezultatelor stagiului 1.1. Evaluarea nevoile de instruire