Întâlniri de proiect

Întâlnire în Polonia

Întâlnire în Germania

Instruirea facilitatorilor MOOC

Conferința europeană

Seminar național în România

Seminar național în Polonia

Seminar național în Spania