Cursul „CONDUCEREA PROGRAMELOR DE FORMARE ÎN COMPANIE ȘI SISTEM DUAL” a fost dezvoltat pe baza metodologiei de formare a cadrelor didactice VET și își propune să ajute cadrele didactice și personalul VET să-și dezvolte abilitățile și competențele în planificarea și implementarea programelor de formare bazate pe muncă și să dobândească noi cunoștințe despre modul de utilizare a instrumentelor europene pentru validarea transferului și recunoașterea rezultatelor învățării.

Cursul a fost livrat online către 107 profesori, manageri și personal VET, selectați de organizațiile partenerilor din România și Polonia.

Cursul are două module tematice:

  •  Modulul I. Proiectarea și organizarea programelor de plasare a formării profesionale în companii și în sistem dual.
  •  Modulul II. Monitorizarea, evaluarea, certificarea și validarea rezultatelor învățării în plasarea formării profesionale în companii și în sistemul dual.

În timpul instruirii, participanții au împărtășit experiența și au lucrat împreună în grupuri la documente specifice pentru învățarea duală și învățarea bazată pe muncă, cum ar fi curricula, acordul de parteneriat între școală și companie, Acordul de formare / învățare, instrumentele de monitorizare și evaluare, Europass și alte instrumente europene pentru recunoașterea și transferul rezultatelor învățării. Participanții au evaluat, de asemenea, metodologia și materialele de instruire.

Școlile VET și furnizorii de formare VET pot utiliza metodologia și resursele de formare pentru formarea cadrelor didactice și formatorilor VET calificați pentru actualizarea și îmbunătățirea cunoștințelor lor în ceea ce privește formarea profesională sau învățarea duală și își pot îmbunătăți abilitățile de a desfășura învățarea la locul de muncă.

 

Descărcați Ghidul pentru formarea profesioniștilor VET în DL și WBL. in Engleza, Romana si Poloneza